HAVAS GIZLI ILIMLER HAZINESI 2 KITAP PDF

Eski havas, simya, kimya, tıp, el yazması, araştırma inceleme. Osmanlıca See more of Havas ve sırlar on Facebook. Log In. or Gizli ilimler hazinesi. Author. AboutSee All. Highlights info row image. Book. People. 1, likes. Related Pages. Gizli İlimler Hazinesi ve Kenzül Havas Dualari. Book. SifaLı DuaLar Hazinesi. Download all MP3 musics songs and video of Berhetiyye Havas Kitab full Gizli İlimler Hazinesi Kitabı”.mp4 Viewed 2, times and has duration.

Author: Malagrel Meshura
Country: Algeria
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 9 September 2016
Pages: 179
PDF File Size: 7.88 Mb
ePub File Size: 4.91 Mb
ISBN: 456-9-82575-199-7
Downloads: 8143
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kigarr

Adem Atağ (adematag2) on Pinterest

Bunun zerine muhtelif mahallerde bir ihtiyar kadna, birde ocua sordum. Aatta bunu Melmetiyenin bir in addederek kesri nefs iin tese’l ihtiyar ettiklerini muhakkak kaydetmeleri ve bilhassa Slemnin rislesinde umdeler arasnda bunun da bulnmas cap ederdi. AmcasSleyman d e v r i Sadr azamlarndan Rstem Paann kitao i s i imi.

A k emseddin i le bak o lduundan dolyi S ikkn l akab i l e m lakkap bu lunan Bursal m e r deden i n merepleri t amami l e b i r b i r i n i n muhlifi i d i. Hakka giden yol, bu yoldur Cmlenin maksudu oldur, Bilir cmlenin hlini Aklara verir cemalini Bir k ile dostoldum ; itti aklm ben mestoldum Ahmet ryan gir meydane ; Affeder bakmaz isyne Tevhid eden gr ne kuldur; Byle bir Allahmz var!

Dri deryayi bi giran menem ; Denizem ; katrede nihan menem! Kueyr risalesinde tercemei hlleri bulunan bu eyhlere “Nefehat, ta da mezkrdur.

  ENERPLUS KIRBY PDF

Srbn A h m e d i n o l a rak by-[1] Nureddin ilimelr iin baknz. B u suret le Husm’nin hattatlm da renmekteyiz. Sergzet; La’l zade Abdlbak. O l a n eyh brahim. Bu mtenkz ifadelerden unu anlyoruz: Esasen Sohbe t n me de z mnen b unu i t i ra f ederek d i y o r k i ; “Lisn kad m zere mana icra eylemi E r Y o n u s hazret ler id i r-k i m b u s i yak t a b i z im haainesi k i Dervi dilinde syleyen Ya kulanda dinleyen anlarn Bu bilimde syleyen Kulamda dinleyen Grdm iki dem der; Hakikatta sen ben yok, Kim idgn bilirmm?

Mstakim zade aruzla yazd u na ‘ t i risalesine dercetmitir: T a E b u hafs tan it ibren Melmet mmessilleri ekser iye t i t i ba r i l e Niabur, H e r a t ve Kbil l idir.

Mustafa İloglu- Gizli İlimler Hazinesi 02

Anlal yor k i brahim. Buhalkn ona kar det i d i r.

Sultan d vn n in hlthazimesi u ne’enin cezbenk b i r tezahrnden baka b i r ey deildir. Sohbetnmede b u mes’ele hakknda d i y o r k i: D i l i d n d a Srbn A h m e d i n ” smaili ma’uk, den naklettii b i r sz nazmedereken – – Yine bir dahi geldikte okurlar ismim brahim Zaviyei mezkrede seccde niini hilfet olup icryi yni tarikata z edip yev-men feyevmen syti istihri lemgr ve Olan eyhi dimekle zeban zedi sar kebri olmular idi.

Sleymaniye hakknda baknz; Hadikatl cevami, Cilt; 1. Surete nispet mugayir grnr eya kamu, Lkin ol ma’ni yznden cmlesi bir candr. Mstakim ikimler Melmiyei attriyesinde i k i mek t ubunun sure t i va r. H a t t a C m b i le He f eha tmda eyhin Melmet hakknda ve mev ‘ i za tarz nda syledii szleri yazyor.

H a t t a b una b i naen Tibyni vesill hakaykn m u m a i l eyh i Meimet si lsi lesine idhl ettiini arzetmitik. At ye gre Gazanfer e fed i cezbedr b i r eyhti. O cz bil srr demdir, cihna feyzerer andan Hakikat klle ol czden irir feyzi klliyyt. Kendi nefsin bilmeyen Rahman bilmez kandedir!

  CHERNOBYL FREDERIK POHL PDF

Bu draht lemin oldu mslen re’si ar Tahtdr krs v sk oldular yedi sem. Fahri fenda buldu bu gnlm!

Abdlbaki Glpnarl-Melamilik Ve Melamiler

Bun l a rdan baka Thir B. Sa ; [1] Mstakim zade Sleyman Sadettin. Gleni cennet dilersen klhan dnyyi ko; Yri gl vech ister isen glene bakmayi ko! H e r hlde eyhin b i r ok iirleri va rd ; f aka t maalesef bu lunamad.

Demi ki Peygamber de kitxp cmlelerle Aliyi arm.

Cihan bir lhza asrn vahidisiz payidar olmaz; Haberdar hazinesii ki asrn vahididir hatm hatmiyyt. H a m z a Blnin ka t l i nde hazr bu lunan blataclardan b i r mr d de eyhinin d tn grnce k e n d i hanerile k e n d i buazn keserek i n t i ha r etmitir [ 1 ].

Abdlbaki Glpnarl-Melamilik Ve Melamiler

Hac Bayramn vefatndan sonra A k emseddin Beypazarna g i d i p t ava t t una n iye t ed i yo r sa d a sergzete gre aha l is in in t aassubundan d o l a y i oturamayp G y n e ge l i y o r. Son eyh bu lunan M.

H i c a zdan son ra ama ge l i p b i r mddet Muhidd n i arabnin trbesi c ivrmda i h t i y r i inziv eylemi, nihyet K o n y a y a ge le rek te ve fa t etmitir. Bir fani vefaszdr kavline inanma ilimleer Gh bay eder yohsul, gh yohsul eder bay.